Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular


Hazır Havuz Nedir?

Hazır havuzda kullandığımız fibercement paneller; silis kumu, çimento ve bağlayıcıların bir proses ile karışımından yapılmış olup fırınlandıktan sonra piyasaya verilmektedir. Silis kumu camın ana hammaddesidir. Camın atmosfer etkilerine dayanım özelliği fibercement plakalarda da vardır. panallerimiz pas yapmaz, deforme olmaz, mikrop tutmaz, toprak altı etkilerine dayanıklıdır. Piyasada yapılan ve ithal edilen diğer prefabrik havuz sistemlerinde kullanılan paneller; sac, galvaniz sac, plastik, polimer veya aliminyumdan yapılmaktadır. Bu malzemelerin hiçbirisi fibercementin gösterdiği uzun ömürlü dayanımı sağlayamaz.

Fibercement levhalar silis kumundan yapıldığı için kargir bir özellik gösterir. Havuz duvarlarında en gayrimüsait yükleme durumunda (Havuz içi dolu dışı boş, havuz dışı dolu içi boş) yüklemelerde panellerde hiçbir deformasyon gözlenmemiştir.

Güvenli | Duvarlarda kullanılan paneller betonarmeye en yakın malzeme ile yapılmıştır.

Dayanıklı | Duvarları teşkil eden paneller, en gayri müsait basınca dayanıklı malzemedendir.

Sağlıklı | Hazır havuzda kullanılan kaplama malzeme hijyenik kurallara uygundur.

Ekonomik | Göreceli olarak betonarmeden %30 daha ekonomik, işletmesi %20 düşüktür.

GÜNLÜK BAKIM ( sabah kontrolü)

 1. İşletme açılmadan önce pH, klor, siyanürik asit değerleri ölçülür
 1. Skimmer sepetlerinin veya taşma kanallarının, havuz yüzeyinin, havuz çevresinin temizliği yapılır.
 1. Havuz giriş bölümündeki ayak havuzunun temizliği yapılarak ayak dezenfektanı ile tekrar doldurulur
 1. Havuz çevresindeki duşların kontrolü yapılır. İşletme bilgilendirme panosuna pH klor değerleri ve ısı değeri yazılır.
 1. Motor ön sepetleri temizlenir, kum filtresi, elektrik tesisatı ve mekanik

tesisatın kontrolü yapılır.

 1. Denge deposundaki su seviyesi kontrol edilir.

GÜNLÜK BAKIM (öğle kontrolü)

 1. pH, klor ve ısı ölçümü yapılır.
 1. Değerler panoda güncellenir.
 1. Ayak havuzunun kontrolü yapılır.
 1. Havuz çevresinin kontrolü yapılır.

GÜNLÜK BAKIM (akşam kontrolü ve ilaveler)

 1. pH, klor ölçümü yapılır.
 1. İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.
 1. Havuzu kullanan yüzücü sayısına istinaden kişi başı 30 litre su ilavesi yapılır.

HAVUZUN TEMİZLENMESİ ( GÜN AŞIRI )

 1. Taban ve duvar temizliği 2 günde bir yapılır.
 1. Temizlik yapılmasından önceki gün akşamı çökeltici atılır. Havuz sirkülasyon pompası 2 saat çalıştırıldıktan sonra durdurularak havuz suyu dinlenmeye bırakılır ve duvarları fırçalanır.
 1. Vakum vanası açılarak hortum tertibatı kurulur.
 1. Havuz tabanı süpürge ile yavaşça, bir doğrultu çizgisinde temizlenir. Tabanda eğer tortu miktarı çok ise filtreden geçirmeden su ile beraber tahliye edilir.
 1. Hortum tertibatı toparlanır ve vakum vanası kapatılır. Skimerli ise Skimer vanası, taşmalı ise denge deposu vanası açılır.
 1. Motor ön sepetleri temizlenir.
 1. Kum filtresi ters yıkama yaptırılıp durulaması yapıldıktan sonra havuz normal çalışmaya alınır.
 1. Denge deposuna su ilavesi yapılır.
 1. Havuz yüzeyinde veya tabanında yaprak vb. kalıntılar varsa kepçe yardımı ile alınır.
 1. Ayak havuzu boşaltılarak temizliği yapılır ve tekrar doldurulur.
 1. Duşlar, tuvaletler, soyunma odaları ve gezinti alanının temizliği yapılır.
 1. Günlük bakım uygulamasında yapılan işlemler uygulanarak işletmeye alınır.
 1. Temizlik işlemi yapıldıktan sonra ½ saat havuza girilmez.
 1. İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile yazılır.

Klor tuzlu suyun elektrolizi ile elde edilir. Elektrik 2NaCl (tuz) ve 2H20 (su) üzerinden iletildiğinde, atomlar Cl2 ayrışır (klor) 2NaOH + (sodyum hidroksit) + H2 (hidrojen). Klor imalatında, Cl2 kendi gaz halinde izole edilmiştir.

Klor suya eklendiği zaman, başka bir ayrışma meydana gelir. Cl2 suya eklediğimizde (klor) + H2O (su), HOCl olarak dönüşür (hipoklorik asit) + HCl (hidroklorik asit).oluşumu su sıcaklığına bağlıdır, ve özellikle suyun pH ı bu oluşumu etkiler.

Hipokloröz asit klorun aktif, öldürme şeklidir. Bu havuz suyunda gerçek anlamda durmadan çalışır

Klor molekül veya iyonların hücre duvarlarını aşarak acımasızca iç enzimleri, yapıları tahrip ederek mikroorganizmaları öldürür.

 

Bu durumda, hücre okside olmuş olur. Hipokloröz molekülü karşılaştığı enzimlere göre de-aktif olma, durumuna dönebilir tabi bu dönüşüm yok olma demek değil varlığını oksitleme için yetersiz düzeyde kaldığı için diğer forma tutunma şeklinde kloramin olarak adlandırılır., bir azot veya amonyak bileşiği ile savaşında zayıf taraf olursa bu bileşik ile birleşir, ya da bileşen atomların içine yok oluncaya kadar zayıfda olsa oksidlemeye devam eder.

Hipoklorit iyonu (OCl - klor suya ilave edildiğinde, hipokloröz asit (su içinde klor en güçlü öldürme şekli HOCI) dönüşür . PH arttıkça, klorun öldürme gücü azalır Test kitlerde DPD 1 serbest klor ölçüsüdür. Bağlı klor ise toplam klorun bulunması ile serbet klorun toplam değerden çıkarılması sonucunda ortaya çıkar.

Tespit için numune kabına su alınız serbest klor için DPD1 atarak sonucu not alınız DPD1 attığımız suya DPD3 hapı ilave ediniz çıkan toplam klor sonucudur not ediniz

Bağlı klor seviyesini bulmak için bulduğumuz değerleri toplam klor değerinden Serbest klor değerini çıkartarak bağlı kloru buluruz.

Serbest klor suda dezenfekte edicidir.

Bağlı klor ise etkisi çok zayıflamış fakat tahriş özelliği artmıştır diğer elementler ile birleşerek yan artık olarak ortaya çıkar.

Klor molekülleri suyun içerisinde limit değerlerin üstüne çıkmış amonyak ve azot bileşikleri ile birleşerek kloraminleri, yani bağlı kloru oluşturur (bazen kombine Klor da denir) . Amonyak ve nitrojen ile birleştirerek, oluşan kloramin gücünü çok kaybeder. Kloraminler serbest klor molekülünden 60 ila 80 kat daha az etkilidir.

Kloraminler; havuz suyu içinde herhangi bir zamanda amonyak ve azot miktarının artması ile oluşur. Amonyak ve azot bileşikleri havuz suyunda terleme, idrar, tükürük, balgam ve dışkı şeklinde yüzücüler tarafından oluşturulmaktadır. Aktif bir yüzücü, saatte ortalama 200 mg ter bırakır. Amonyak ve azot bileşikleri; yağmur , özellikle asit yağmuru diye tarif edilen atmosferik yapının ve otomobillerin bıraktığı çözünmüş maddelerdir. Ayrıca birçok çim ürünleri nitrojen amonyak, fosfat, içerik barındırır bunların hepsi havuzlar için zararlıdır. Çünkü bunların varlığında oluşan kloraminler hem havuz için kullanılacak kimyasalı arttırır hem de su içerisinde oluşacak bakterilere yem kaynağı olacak dezenfeksiyonu zorlaştıracaktır. Bu gibi durumlarda havuz bakımı ve temizliği özel ilgi ister

Kloraminler (bağlı klor) havuz suyunun kalitesini düşürmekle kalmadığı gibi kötü tat ağır koku ve tahriş özelliği yükselir. Kloraminlerin çok olduğu havuzlarda göz ve cilt tahrişi ve boğaz enfeksiyonları artar.

 1. ŞOKLAMA YAPARAK;

Klor ekleyerek klor seviyesini 5 ile10 ppm arasına yükseltilerek en az 4 saat süreyle şok klor seviyesinde tutulur. Buna ŞOK klorlama denir. Toplam oksidasyon yer aldığı " klorlama cetvelinde " A eşiğine ulaşmış olmalıdır. Havuza uygulanan bu şok klor dalgası molekül kombinasyonlarını parçalayarak kloraminleri yani bağlı kloru yok edecektir. Klor düzeyi 3 ppm veya daha altına düşmeden yüzücülerin havuz suyuna girmemesi gerekir.

 1. KLORSUZ ŞOKLAMA AJANLARI EKLEYEREK;

Bunun için kullanılan kimyasal ortalama olarak havuz suyunun her 10 m3’ ü için en az 1 litre eklenmesini gerektirir.

 1. OZON İLE OKSİTLEYEREK;

Havuz devresine bağlanacak ozon sisteminden çıkan ozon gazı temas tankı içinde kontak süresi minimum 3 olacak şekilde suya verilir ise içerisinde amonyak ve nitrojeni barındıran su moleküllerini oksitleyerek amonyak ve nitrojeni yok edebilecek kadar güçlü bir oksidandır. Yukarıda yazılı işlemlere ilaveten bakanlığın verdiği minimum kişi başı su değişimi ölçüsünde taze su alınması suyun dengede tutulmasına yardımcı olur.

Havuz bakımında en sık yaşanan sorun yosundur. Normal bakım programlarında klor seviyesi düştüğünde, birkaç saat içinde bile, yosunun üremesi başlayabilir. Yosunla mücadele için birkaç çeşit kimyasal bulunur.

Yosun önleyici

Bu kimyasallar haftalık olarak havuza ilave edilir ve yosunun üremesine engel olmaya yardım eder. Tabii ki havuzda klor bulunmadığı sürece tek başlarına yosuna engel olamazlar, ama yosun oluşumunu yavaşlatırlar.

Yosun öldürücü

Havuzu yosun tuttuktan sonra, yosunu öldürmek amacıyla yosun öldürücü kullanılır. Bunlar yine klor ile birlikte etkili olup, tek başlarına yosunun üremesini yavaşlatır.

Havuz bakımında en sık yaşanan sorun yosundur. Normal bakım programlarında klor seviyesi düştüğünde, birkaç saat içinde bile, yosunun üremesi başlayabilir. Yosunla mücadele için birkaç çeşit kimyasal bulunur.

Yosun önleyici

Bu kimyasallar haftalık olarak havuza ilave edilir ve yosunun üremesine engel olmaya yardım eder. Tabii ki havuzda klor bulunmadığı sürece tek başlarına yosuna engel olamazlar, ama yosun oluşumunu yavaşlatırlar.

Yosun öldürücü

Havuzu yosun tuttuktan sonra, yosunu öldürmek amacıyla yosun öldürücü kullanılır. Bunlar yine klor ile birlikte etkili olup, tek başlarına yosunun üremesini yavaşlatır.

Parlatıcılar da denilen bu ürünler, çöktürücünün çöktüremediği mikron seviyesindeki partikülleri filtreye taşıyarak havuzun temizliğine katkıda bulunurlar. Sadece fiziksel temizlik değil, yosun sporlarını da toplayıp filtreye taşıdıklarından dezenfeksiyona doğrudan katkıları vardır.

Genellikle, havuz sorunları yetersiz bakımdan dolayı meydana gelir. Sıkı bir havuz bakım programı sorunları önler ve havuzun dengesini sağlar.

Havuz suyunun düzenli olarak tahlil edilmemesi başta gelen eksikliklerdendir. Suyun durumunu ölçmeden havuza kimyasallar ilave etmek son derece yanlıştır. Bu testlerin sonuçlarına göre, kimyasal ilaveleri ile su dengeye getirilir.

Rastgele veya tahmine göre ilaçlamak hem havuza zararlı, hem sağlığı tehdit eder hemde en pahalı yöntemdir.

Örneğin: pH 7.0'de iken klorun %80'i aktif klor olarak havuzda bulunur; pH 8.0'da klorun yalnızca %20’si aktif klor olarak bulunur.

En sık rastlanan havuz sorunları aşağıdadır:

 • Renkli su ( Yeşil , Kahverengi, )
 • Bulanıklık
 • Kaygan zemin
 • Yosun

Yosun en sık görülen havuz sorunudur. Sağlığa zararı olmamasına karşın, havuza pis ve çirkin görünüm verirler. Yosun ailesi çok geniştir; binlerce tür bulunmaktadır. Bunların yalnız küçük bir kısmı havuzlarda bulunur.

Hastalığa neden olmamasına karşın, sağlığı tehdit eden bakterilerin ve mikropların üremesi için ideal bir ortamı yaratırlar. Yosun aslında bir bitkidir ve güneş ışınlarından karbondioksit kullanarak beslenip büyürler. Onun ürettiği şekerler bakterilerin çoğalması için iyi bir güç kaynağıdır. Aynı zamanda klor yosuna karşı mücadele ederek kendini zayıflatıp tüketir. Bunun sonucu pH'ın yükselmesi ve yüksek pH'larda kalan klorun etkisi daha da azalır.

Yosunun kontrolsüz çoğalması havuzu bulandırır, suyu yeşile döndürür, havuzun zeminini kayganlaştırır ve pis kokulara neden olabilir. Ayrıca havuzun yüzeylerine lekeler yapabilir.

Yosun kuruduğunda, mantar gibi toz şeklinde sporlar havaya uçar. Bir tanesi suya düştüğü anda canlanıp çoğalmaya başlar. Eğer havuzda klor (az da olsa ) varsa suya düşen sporlar ölür ve havuz temiz kalır. Ama havuz klordan yoksun kalırsa (birkaç saatliğine bile) yosun hızlı bir şekilde üreyip çoğalır.

Önlem

Önlemek her zaman çözmekten daha kolay ve daha iyidir. Sık sık su tahlilleri yapıp, suyun dengesini koruyarak yosun önlenebilir. Tabii ki havuzda klor varsa ... Klor seviyesini açık havuzlarda 1,00- 3,00ppm aralığında tutmaya özen gösterin.

Çözüm;

Yosun sorunu olan havuzun düzeltilmesi için hayli çok klor ve yosun ilacı lazım olur. Klor şoklaması ile birlikte yosun öldürücü havuza ilave edildiğinde birkaç gün içerisinde havuz düzelebilir. Havuzun yüzeyleri fırçalanarak, yumuşamış yosunun zeminlerden çıkarılması gereklidir. Yosunun tamamen yok olduğundan emin olana kadar klorun seviyesi yüksek tutulmalıdır.

Havuzlarda yosunu renginden tanırız. En yaygın ve yok etmesi en kolay olanı yeşil yosundur. Aynı zamanda en hızlı üreyen türüdür.

Siyah yosun ile mücadele etmek çok zordur. Bunun nedeni de yosunun üst üste tabaka şeklinde kalınlaşması ve sıvalar ya da derz aralarında kendini gömmesidir. Havuza ilave edilen kimyasallar üst tabakayı öldürür ama bu ölen hücreleri alt tabaka için koruyucu kalkan olarak yapışık kalır. Siyah yosunu yok etmek için sık sık fırçalamak gerekir.

 • Donuk, Cansız su
 • Süt gibi görünen su

Havuzunuz berraklığını kaybettiğinde cazibesi de yok olur. İlk adım sorunun nedenini tespit etmektir. Nedenini öğrendikten sonra çözüm bulmak daha kolay olur.

Nedenleri

 • pH yüksek;
 • Toplam alkalinite yüksek;
 • Stabilizatör yüksek;
 • Klor seviyesi düşük;
 • Kalsiyum sertliği yüksek;
 • Toplam çözünmüş maddeler (TDS) yüksek;
 • Fazla metaller (renkli su);
 • Yosun
 • Filtrenin temizlenme, bakım veya servis ihtiyacı;

Eğer yüzücüler yanan gözler, yanan burun veya kuru kaşınan ciltten yakınıyorlarsa, havuz suyunun dengesinde sorun var demektir.

Olasılık nedenleri aşağıdaki listededir:

 • PH yüksek veya düşük,
 • Toplam alkalinite düşük,
 • Kalsiyum sertliği yüksek,
 • Bağlı klor yüksek,

Bu parametreleri test edip istenilen seviyelerine getirdiğinizde, sorununuz ortadan kalkar.

Tavsiye edilen seviyelerin altındaki klor dezenfeksiyona yeterince yardımcı olamaz.

Havuzda yaşanan sorunlardan biride, yüzerken veya havuzun dışına klor kokusu gelmesidir. Aslında havuzun etrafında klor kokuları varsa, büyük ihtimalle suda serbest klor yetmediğinden dolayıdır. Yani havuzunuzda bağlı klor oluşmuştur.

Normal klor seviyelerinde su fazla klor kokmaz. Klor az olduğunda tam etkisini göstermeden amonyaklara bağlı kalır bağlı klor oluşur. Bu bağlı klorun dezenfekte potansiyeli çok düşük olup, sağlığımızı tehdit eden bir komplekstir.

Genelde havuzdan klor kokusu geldiğinde, havuza klor atmazlar bu durum, bağlı kloru arttırır ve sorunun daha da büyümesini sağlar.

Suda bulunan amonyak (NH3) ter ve idrar ile yüzücülerden gelir. Diğer azot içeren organik maddeler de aynı sonuca sebep olurlar.

Amonyak veya azot serbest klor ile etkileştiğinde kloraminleri oluştururlar. Bunlar bağlı klor olarak da bilinir. Ayrıca kloraminler yüzücülerin gözlerini yakar, deride kurumaya sebep olabilir. Bağlı klor kokusunun astıma sebep olduğu söylense de, kanıtlanmış bir bulgu yoktur.

Çözüm;

Klor şoklaması ile bağlı klorun işlevi tamamlanıp, kloraminler yok edilir. Bunu teyit etmek için serbest klor ve toplam klor ölçtüğünüzde aradaki (bağlı klor) farkı sıfır veya çok düşük olmalıdır.

Bağlı klor = Toplam klor - Serbest klor

Tavsiye edilen bağlı klor değeri, maksimum 0,2 p.p.m.’dir.

Azami bağlı klor miktarı, serbest klorun değerinin yarısını geçmemelidir.

Lekeler havuzun çekiciliğini etkilemektedir. Sıkı bir bakım programı ile su dengede tutulup bunun gibi sorunlar önlenebilir. Aksi takdirde; asit yıkama, leke çıkarıcı kimyasallar veya tekrar sıvamak, derz doldurmak gibi işlemler çok daha zahmetli ve maliyetli olur.

Lekeler havuza sağlık tehdidi getirmez, fakat havuza "kirli" görünüm verdiği için, yüzücülerde rahatsızlık yaratabilir.

Nedenleri

 • Kalsiyum sertliği düşük
 • Toplam çözünmüş maddeler (TDS) yüksek
 • Sudaki metaller
 • Alkalinite düşüklüğü derz bozuklularına sebep olur, bu durumda leke oluşturabilir.

Bu nedenleri araştırıp lekelenmeyi durdurabilirsiniz.

Özellikle havuz yeni doldurulduğunda klorlandıktan sonra havuzun suyu renk değiştirir ama berraklığını kaybetmeyebilir. Genellikle yosundan dolayı olan havuzun yeşermesi, bulanıklıkla meydana gelir. Berrak ve renkli suyun nedeni havuz suyunda bulunan metallerdir. Bu metaller doldurma su ile gelebilir, dengesiz suyun havuzdaki metal aksamlarının korozyonundan da olabilir.

Havuzlarda en çok rastlanan metaller aşağıdakilerdir;

 • Bakır;
 • Demir;
 •  

Çözüm;

Klor şoklaması ile metal iyonları tamamen oksitlenip (su iyice renklenir) filtrasyon ve çöktürme ile havuzdan arıtılır. Bu işlemlerin tekrar etmesi gerekebilir ve bir haftadan fazla sürebilir.

Anti-iyon veya iyon tutucu kullanarak metal iyonlarının klor ile reaksiyona girmeden tutulumu sağlanabilir. Havuzunuzda kuyu suyu kullanıyorsanız ve benzer bir sorun yaşıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Demir

Klorlandığında, demir içeren su kırmızı veya kahverengiye dönüşür. Azami değeri 0.3mg/L dir.

Bakır

Klorlandığında, bakır içeren su yeşile dönüşür. Azami değeri 1.3mg/L dir.

Mangan

Klorlandığında, mangan içeren su koyu kahve veya siyaha dönüşür. Azami değeri 0.05mg/L dir.

 • Merhabalar, ben 4 kişilik bir aileye sahibim ve evimin bahçesine yazları ailemle girebileceğim bir havuz yaptırmak istiyorum. Sizden bu havuzun ölçüleri ne kadar olmalı, hangi ölçüler bir aile için yeterlidir ve bu ölçülere göre yapılacak bir havuzun maliyeti ne kadar olur, bunlar hakkında bilgi istiyorum. En kısa sürede cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler kolay gelsin…

 

 • Merhaba 4 kişilik bir aile havuzu için bahçenizin durumuna ve alanına göre 4 x 8, 5 x 10 veya 6 x 12 ölçülerindeki havuzlar ideal ölçülerdeki havuzlardır.

Maliyetleri için ise; havuz yapılacak şehir, bahçenizin havuz yapımına ayrılabilecek alanının ölçüleri, havuz ölçüleri, şekli ve seçilecek havuz sistemlerine göre değişebilir.

a)Taşmalı sistem havuz

b)Skimmer sistem havuz

c)Hazır panel havuz sistemleri

Saygılarımızla…

 • Kamuda havuzumuz var. Yarı olimpikten biraz küçük, kışın ödenek yetersizliğinden kimyasal almakta zorlanıyoruz. Yosun olmaya başladı, boşaltıp yazın bir temizlik yapıp kullanmalı mı, dolu tutup yaz başı boşaltıp hemen temizleyip kullanmalı mı veya siz ne tavsiye edersiniz?
 • Merhaba; havuzunuzla ilgili en doğru yapılması gereken eğer gerekli kimyasalları atmakta güçlük çekiyorsanız yine de havuzunuzu kesinlikle kışın boş halde tutmamaktır. Çünkü don esnasında fayansların derz aralarına giren ve orada donan su fayans yüzeylerin kabarmasına sebebiyet verecektir. Bu şartlarda yapmanız gereken şey havuz suyunu 20-25 cm indirip dolu halde tutmanızdır. Kışın don olacağı günlerde de havuzun içine 10-15 adet plastik su bidonlarını ağızları açık ve su içinde hafif batmış şekilde veya bir kaç ahşap kalas atmanız duvarlara donun yaratacağı basıncı azaltacaktır. Bu arada yine dona maruz kalabilecek boru hatlarınızdaki ve filtrelerinizdeki suyun da boşaltılması gerekmektedir.
 • Prefabrik havuz sizce güvenli mi? Diğer havuzlarla karşılaştırınca avantajları var mı? Maliyeti ne kadardır?
 • Prefabrik havuzların avantajlarda hızlı ve pratik yapılabilmeleri ve ucuz maliyetli olmalarıdır. Bu konuda güvenilir bir firma ile çalışmanızı öneririz. O zaman hem yaptırırken hem de kullanırken rahat edersiniz. Maliyet söyleyebilmemiz için havuzu kaç metre ebatlarında ve hangi formda yaptırmak istediğinizi bilmemiz gerekir. Bu konuda yaptıracağınız yerin bir vaziyet planını bize ulaştırmanız yeterlidir.

 

Yukarı Çık